بیمارستان دامپزشکی غرب ( شبانه روزی )

تلفن شبانه روزی ۴۴۴۶۷۲۸۲

تماس باما‎

تلفن

  • تلفن شبانه روزی ۴۴۴۶۷۲۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸
    • ۴۴۴۱۱۹۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۴۴۴۶۷۲۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۱۸۸۵۴۲۵ ۰۰۹۸
info@gharbpetclinic.com
  • بزرگراه ستاری ، 35 متری گلستان (شهید مخبری) ، بین ایران زمین و سردار جنگل ، پلاک 184


بیمارستان دامپزشکی غرب


Gharb Pet Clinic

.......................................................................................با استفاده از پرسنل مجرب و متخصص و پزشکان کارآزموده اماده هرگونه

 خدمات پزشکی کلینیکی و

اورژانس به حیوانات خانگی شما هم میهنان می باشد.

خدمات کلینیک غرب

پت شاپ کلینیک غرب


بیمارستان دامپزشکی غرب

با استفاده از پرسنل مجرب و متخصص و پزشکان کارآزموده اماده هرگونه خدمات پزشکی کلینیکی واورژانس به حیوانات خانگی شما هم میهنان می باشد.

تلفن شبانه روزی

 ۴۴۴۶۷۲۸۲  

index.jpg