اطلاعات تماس
تلفن
تلفن شبانه روزی ۴۴۴۶۷۲۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۴۴۴۱۱۹۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۴۴۴۶۷۲۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۸۸۵۴۲۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
بزرگراه ستاری ، 35 متری گلستان (شهید مخبری) ، بین ایران زمین و سردار جنگل ، پلاک 184

بیمارستان دامپزشکی غرب‎

تلفن

  • تلفن شبانه روزی ۴۴۴۶۷۲۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۴۴۴۱۱۹۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۴۴۴۶۷۲۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۸۸۵۴۲۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  بزرگراه ستاری ، 35 متری گلستان (شهید مخبری) ، بین ایران زمین و سردار جنگل ، پلاک 184