اطلاعات تماس
تلفن
تلفن شبانه روزی ۴۴۴۶۷۲۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۴۴۴۱۱۹۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۴۴۴۶۷۲۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۸۸۵۴۲۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
بزرگراه ستاری ، 35 متری گلستان (شهید مخبری) ، بین ایران زمین و سردار جنگل ، پلاک 184

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه کلینیک دامپزشکی غرب (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • کلینیک دامپزشکی غرب
  • آدرس:
  • بزرگراه ستاری ، 35 متری گلستان (شهید مخبری) ، بین ایران زمین و سردار جنگل ، پلاک 184

  • :
  • تلفن شبانه روزی ۴۴۴۶۷۲۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۴۴۴۱۱۹۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۴۴۴۶۷۲۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای موسویان
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ تلفن شبانه روزی ۴۴۴۶۷۲۸۲
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۴۴۴۶۷۲۸۲
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۸۸۵۴۲۵

آدرس